Giao diện | Đã lưu

👉 Sử dụng Công cụ tải ISO Windows 10, 11 từ Microsoft ngay tại đây, đã cập nhật ver 23H2.
⚠️ Sử dụng MAS 2.2 trở lên để kích hoạt được bản quyền số Windows, mới nhất: 2.5.
🔓 Xem ngay Tổng hợp cách bỏ qua yêu cầu cài Windows 11 cho máy không được hỗ trợ.

Thông tin tác giả: - Tên tác giả: CuongXO - Phone: 0386.129.407 - Facebook: https://www.facebook.com/cuong.xo.14 Thông tin bộ Ghost (từ tác giả Cuo…
Thông tin liên hệ tác giả Thông tin tác giả: - Tên tác giả: CuongXO - Phone: 0386.129.407 - Facebook: https://www.facebook.com/cuong.xo.14 Thông ti…
Thông tin bộ Ghost (từ trang chủ Hoàng Hảo PC) Được làm từ bộ cài Windows XP Professional SP3 32-bit . Tích hợp sẵn Office 2010 và các phần mề…
Bài viết được sự chấp thuận bản quyền của HOÀNG HẢO PC