Giao diện | Đã lưu

👉 Sử dụng Công cụ tải ISO Windows 10, 11 từ Microsoft ngay tại đây, đã cập nhật ver 23H2.
⚠️ Sử dụng MAS 2.2 trở lên để kích hoạt được bản quyền số Windows, mới nhất: 2.5.
🔓 Xem ngay Tổng hợp cách bỏ qua yêu cầu cài Windows 11 cho máy không được hỗ trợ.

Thông tin bộ Ghost (từ trang chủ Hoàng Hảo PC) Được làm từ bộ cài Windows XP Professional SP3 32-bit . Tích hợp sẵn Office 2010 và các phần mề…
Bài viết được sự chấp thuận bản quyền của HOÀNG HẢO PC