Bài viết đã lưu

👉 Sử dụng Công cụ tải ISO Windows 10, 11 từ Microsoft ngay tại đây, đã cập nhật ver 23H2 - 22631.2861.
⚠️ Sử dụng MAS 2.2 trở lên để kích hoạt được bản quyền số Windows, mới nhất: 2.5.
📢 Xem ngay Tổng hợp cách bỏ qua yêu cầubỏ qua đăng nhập tài khoản Microsoft cài Windows 11.
❗Chú ý: Các bản Ghost Win 11 bởi Quang Huy Blog đều được bỏ qua yêu cầu TPM 2.0 và Secure Boot.

Thông tin bộ Ghost (từ trang chủ Hoàng Hảo PC) Được làm từ bộ cài Windows XP Professional SP3 32-bit . Tích hợp sẵn Office 2010 và các phần mề…
Bài viết được sự chấp thuận bản quyền của HOÀNG HẢO PC