Bài viết đã lưu

👉 Sử dụng Công cụ tải ISO Windows 10, 11 từ Microsoft ngay tại đây, đã cập nhật ver 23H2 - 22631.2861.
⚠️ Sử dụng MAS 2.2 trở lên để kích hoạt được bản quyền số Windows, mới nhất: 2.5.
📢 Xem ngay Tổng hợp cách bỏ qua yêu cầubỏ qua đăng nhập tài khoản Microsoft cài Windows 11.
❗Chú ý: Các bản Ghost Win 11 bởi Quang Huy Blog đều được bỏ qua yêu cầu TPM 2.0 và Secure Boot.

Từ chối trách nhiệm

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm trên trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ.

Tất cả nội dung thông tin, hướng dẫn có trên trang web www.quanghuyblog.net đều được xuất bản với thiện chí và chỉ nhằm mục đích thông tin. Quang Huy Blog không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về tính đầy đủ, độ tin cậy và độ chính xác liên quan đến bất kỳ thông tin/hướng dẫn nào có trên trang web www.quanghuyblog.net. Chúng tôi (Quang Huy Blog) không chịu trách nhiệm về rủi ro của các hành động bạn thực hiện dựa trên thông tin/hướng dẫn bạn tìm thấy trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất và/hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Trong mọi trang mà chúng tôi xuất bản, bạn có thể tìm thấy các liên kết dẫn đến các trang khác (không phải của chúng tôi). Mặc dù chúng tôi cố gắng chỉ cung cấp các liên kết đến các trang web chất lượng, nhưng chúng tôi không kiểm soát nội dung và bản chất của các trang web này. Liên kết đến các trang web khác không ngụ ý rằng chúng tôi đề xuất tất cả nội dung tìm thấy trên các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho tất cả nội dung hoặc bất cứ điều gì trên trang web.

Một số hình ảnh trên trang web này được lấy nguồn từ imgur.com, hoặc github.com.

Cũng xin lưu ý rằng khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, các trang web khác có thể có các chính sách và điều khoản về quyền riêng tư khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Vui lòng đảm bảo kiểm tra Chính sách quyền riêng tư của các trang web này cũng như "Điều khoản dịch vụ" của họ trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào hoặc tải lên bất kỳ thông tin nào.

Đồng ý

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản của nó.