Bài viết đã lưu

👉 Sử dụng Công cụ tải ISO Windows 10, 11 từ Microsoft ngay tại đây, đã cập nhật ver 23H2 - 22631.2861.
⚠️ Sử dụng MAS 2.6 để kích hoạt được bản quyền Windows và Office.
📢 Xem ngay Tổng hợp cách bỏ qua yêu cầubỏ qua đăng nhập tài khoản Microsoft cài Windows 11.
❗Chú ý: Các bản Ghost Win 11 bởi Quang Huy Blog đều được bỏ qua yêu cầu TPM 2.0 và Secure Boot.

Công cụ tải ISO Windows từ Microsoft

Mọi người sử dụng công cụ hỗ trợ tải file ISO Windows gốc từ Microsoft (MSDN) dưới đây.

Đọc thêm Cách tải ISO Windows 10/11 khác

Đối với Windows 11 Enterprise 2023, bạn tải xuống bằng cách nhấn link bên dưới:

ENGLISH (UNITED STATES) ISO Enterprise download
64-bit edition
ENGLISH (GREAT BRITAIN) ISO Enterprise download
64-bit edition
CHINESE (SIMPLIFIED) ISO Enterprise download
64-bit edition
CHINESE (TRADITIONAL) ISO Enterprise download
64-bit edition
FRENCH ISO Enterprise download
64-bit edition
GERMAN ISO Enterprise download
64-bit edition
ITALIAN ISO Enterprise download
64-bit edition
JAPANESE ISO Enterprise download
64-bit edition
KOREAN ISO Enterprise download
64-bit edition
PORTUGUESE (BRAZIL) ISO Enterprise download
64-bit edition
SPANISH ISO Enterprise download
64-bit edition