Bài viết đã lưu

👉 Sử dụng Công cụ tải ISO Windows 10, 11 từ Microsoft ngay tại đây, đã cập nhật ver 23H2 - 22631.2861.
⚠️ Sử dụng MAS 2.2 trở lên để kích hoạt được bản quyền số Windows, mới nhất: 2.5.
📢 Xem ngay Tổng hợp cách bỏ qua yêu cầubỏ qua đăng nhập tài khoản Microsoft cài Windows 11.
❗Chú ý: Các bản Ghost Win 11 bởi Quang Huy Blog đều được bỏ qua yêu cầu TPM 2.0 và Secure Boot.

Liên hệ, góp ý

Vui lòng điền vào biểu mẫu sau nếu bạn muốn thêm góp ý hoặc đăng ký dịch vụ của mình!
Truy cập Cửa hàng Quang Huy Blog để biết thêm chi tiết!

Tất cả ý kiến của các bạn đều được gửi đến mail của mình hoặc bạn có thể gửi trực tiếp đến email: quanghuytruongdon@gmail.com hoặc buihuy170803@gmail.com.

BIỂU MẪU LIÊN HỆ, GÓP Ý VÀ DỊCH VỤ

Cảm ơn mọi người đã sử dụng dịch vụ hoặc góp ý cho mình để phát triển ạ!