Giao diện | Đã lưu

👉 Sử dụng Công cụ tải ISO Windows 10, 11 từ Microsoft ngay tại đây, đã cập nhật ver 23H2.
⚠️ Sử dụng MAS 2.2 trở lên để kích hoạt được bản quyền số Windows, mới nhất: 2.5.
🔓 Xem ngay Tổng hợp cách bỏ qua yêu cầu cài Windows 11 cho máy không được hỗ trợ.

Bản quyền

Bản quyền trang Web này (Quang Huy Blog) địa chỉ quanghuyblog.net. Tất cả hình ảnh, video, tài liệu được bảo lưu bởi mọi quyền.

Mọi hành vi sao chép, không ghi rõ nguồn tại trang web này đều coi là vi phạm bản quyền.