Bài viết đã lưu

👉 Sử dụng Công cụ tải ISO Windows 10, 11 từ Microsoft ngay tại đây, đã cập nhật ver 23H2 - 22631.2861.
⚠️ Sử dụng MAS 2.6 để kích hoạt được bản quyền Windows và Office.
📢 Xem ngay Tổng hợp cách bỏ qua yêu cầubỏ qua đăng nhập tài khoản Microsoft cài Windows 11.
❗Chú ý: Các bản Ghost Win 11 bởi Quang Huy Blog đều được bỏ qua yêu cầu TPM 2.0 và Secure Boot.

Cách nén và giải nén file trên máy tính

Nén và giải nén tập tin
Khi dùng máy tính thì nén và giải nén file trên máy tính là một công việc cơ bản hầu như ai cũng phải biết, và cũng là một chủ đề được đưa vào đề thi để lấy chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Nén file là gì?

Nén file là quá trình làm giảm dung lượng của file gốc bằng cách sử dụng các thuật toán để bỏ những nội dung trùng lặp trong file.

Giải nén file là gì?

Giải nén file là xuất lại toàn bộ file đã được nén trước đó ở dưới dạng thư mục, hay toàn bộ tập tin.
Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn nén và giải nén file trên hai phần mềm nhiều người sử dụng nhất đó là WinRAR và 7-Zip.

Cách nén và giải nén file trên WinRAR và 7-Zip

Nén file trên WinRAR

Bước 1: Chuột phải vào file cần nén, có 2 tùy chọn mọi người cần để ý.
Bước 2: Nếu chọn Add to "tên_file.rar" thì sẽ được như sau.
Nếu chọn Add to archive... thì chương trình sẽ hiển thị bảng với nhiều tùy chọn hơn.
  • Có thêm tùy chọn đuôi file nén (.rar, .rar4, .zip).
  • Có thể đặt mật khẩu cho file nén (Set password).
Nhấn Set password... thì đến đây ta có thể đặt được mật khẩu cho file nén và nhấn OK.

Giải nén file trên WinRAR

Chuột phải vào file muốn giải nén, ta để ý có 3 mục:
  • Extract files... là giải nén có tùy chọn nơi muốn giải nén, ta có thêm bảng để chọn nơi lưu.

  • Extract here là giải nén tất file trong cặp tại vị trí hiện tại.
  • Extract to "ten_file\" là giải nén tại thư mục được đặt cùng tên file nén.

Nén file trên 7-Zip

Bước 1: Chuột phải file cần nén, ta có 3 tùy chọn như hình dưới.
Bước 2: Nếu chọn Add to "ten_file.7z" ta được 1 cặp nén như trên WinRAR.
Nếu chọn Add to archive... thì hiển thị nhiều tùy chọn hơn.
  • Có thể tùy chọn lưu dưới đuôi: .7z, .bzip2, .gzip, .tar, .wim, .xz, .zip.
  • Có thể tùy chọn mức độ nén file (Compresion level).
  • Đặt được mật khẩu ở phần Encryption.

Giải nén trong 7-Zip

Ta cũng có 3 tùy chọn như WinRAR, mọi người thực hiện tương tự nhé.
Như vậy mình đã hướng dẫn xong cách nén và giải nén trên hai phần mềm là WinRAR và 7-Zip rồi nhé! Hi vọng mọi người thực hiện được!
Tôi rất đam mê công nghệ, đặc biệt là về máy tính, và rất thích chia sẻ kiến thức cho mọi người.