Giao diện | Đã lưu

👉 Sử dụng Công cụ tải ISO Windows 10, 11 từ Microsoft ngay tại đây, đã cập nhật ver 23H2.
⚠️ Sử dụng MAS 2.2 trở lên để kích hoạt được bản quyền số Windows, mới nhất: 2.5.
🔓 Xem ngay Tổng hợp cách bỏ qua yêu cầu cài Windows 11 cho máy không được hỗ trợ.

Ghost Win 10 LTSB 2016 by CuongXO

Thông tin tác giả:
- Tên tác giả: CuongXO
- Phone: 0386.129.407
- Facebook: https://www.facebook.com/cuong.xo.14

Thông tin bộ Ghost (từ tác giả CuongXO)

  • Được làm từ bộ cài Windows 10 LTSB 2016.
  • Tích hợp Office 2016, Audacity, EVKey, Chrome, UltraISO,...
  • Cá nhân hóa 1 số thành phần của Windows.
  • Phù hợp với máy cấu hình yếu, tinh chỉnh hệ thống chạy mượt mà.

Hình ảnh xem trước (từ tác giả)

Thẻ Alt
Thẻ Alt
Thẻ Alt
Thẻ Alt
Thẻ Alt

Link download Win 10 LTSB 2016 by CuongXO

Nên liên hệ với tác giả để biết thêm chi tiết.

Tôi rất đam mê công nghệ, đặc biệt là về máy tính, và rất thích chia sẻ kiến thức cho mọi người.